Supply chain logistiek

Voordat het daadwerkelijke transport start, zijn er al allerlei processen in werking gesteld. Denk aan voorraden managen, bestellingen plaatsen, transport plannen en zelfs voorspellen hoe het traject zal verlopen. Zo anticiperen we op mogelijke veranderingen in de goederen- en geldstromen, rekening houdend met de werkwijze van allerlei verschillende partijen. Al die spelers maken, net als u, als het ware onderdeel uit van de bevoorradingsketen, ook wel de ‘supply chain’ genoemd. Onze logistieke dienstverlening valt dan ook onder de noemer ‘supply chain logistiek’. Als al deze processen goed met elkaar samenwerken, is ons doel bereikt.

Meerwaarde door de gehele keten heen.

Logistiek advies

Wat is de slimste vervoersroute? Welke transportvormen zetten we in? En wat voor voordelen biedt groupagetransport? Al dit soort vragen rondom logistieke oplossingen zijn voorafgaand aan het transport van groot belang. Bovendien speelt ook de juiste documentatie een grote rol bij de verplaatsing van uw lading tussen verschillende landen.

Zeker bij transport richting het Verenigd Koninkrijk is het van belang om op de hoogte te zijn van de actuele vereisten. Met twee strategische locaties in het noorden en zuiden, die alle grote havens bedienen, en een centraal knooppunt in de Midlands, kunnen wij voldoen aan de eisen van import en export binnen een groeiende binnenlandse markt.

Ook verzorgt DLG graag alle zaken rondom douaneafhandeling. Logistiek advies inwinnen bij DLG is niet alleen een verantwoorde, maar ook een rendabele keuze.  

De logistieke vloot

Zijn alle logistieke zaken geregeld? Dan is het tijd om de weg op te gaan! De DLG-vloot omvat een groot aantal aantal vrachtwagens, koeltrailers, huckepack-trailers en 45ft koelcontainers. Per type lading zijn wij goed op de hoogte van de benodigde transportcondities om de kwaliteit van het product te behouden. Zo transporteren we uw vracht met 700 laadeenheden en 200 trekkende eenheden naar de plaats van bestemming. En natuurlijk bieden we ook voor transport over water en spoor passende logistieke oplossingen! 

Meer weten over Logistics?

Logistieke diensten door DLG

DLG verzorgt duurzame logistieke oplossingen en transport op maat voor uw organisatie. Van ingrijpende veranderingen in transportwijzen en warehousing tot aan kleinschalige aanpassingen op het gebied van orderpicken en verpakken of opslag en verzending: alles om u op weg te helpen tot een nóg beter resultaat! Wilt u ook onze logistieke dienstverlening inzetten?

Schakel DLG in